1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10

 

 

14.06.2019

 

         კოლეჯში ორი მოდიფიცირებული პროგრამა მომზადდა განსახორციელებლად:  

        „საექთნო    განათლება“ და „საფინანსო სერვისები“

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

 

14.06.2019

 

 

 

        კოლეჯ „არსში“  დასრულდა სახელმწიფო დაფინანსების სამუშაოს მაძიებელთა                            პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამებისთვის განსაზღვრული სასწავლო პროცესი

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

11.06.2019

 

 

"არსის" სტუდენტები C ჰეპატიტის სკრინინგის სახელმწიფო პროექტის ფარგლებში დაფიქსირებული რეკორდული მაჩვენებლებისთვის საპატიო სიგელებით დაჯილდოვდნენ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

new

 

         კოლეჯი არსის მრჩეველთა საბჭომ კოლეჯის SWOT ანალიზის ახალი მონაცემები მიიღო

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

new

  კოლეჯმა შეიმუშავა განვითარების ახალი 1 წლიანი და სტრტეგიული გეგმები
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

new

  კოლეჯი „არსი“ „ მომზადება-გადამზადების“ სახელმწიფო პროგრამაში ჩაერთო
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

new

 

კოლეჯი „არსი“ აცხადებას მიღებას

ახალ სასერთიფიკატო პროგრამაზე - გრფიკული დიზაინი

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------