კოლეჯი „არსის“ პროფესიული  საგანმანათლებლო პროგრამების

განმახორციელებელი პედაგოგიური პერსონალი


ნათია ნოზაძე /დირექტორი - natiaares@ymail.com
ვისელი სხილაძე /დირექტორის მოადგილე - 
viseli.skhiladze@mail.ru
ეთერ ჭიღიტაშვილი /ხარისხის მართვის მენეჯერი - 
collegearsi@inbox.ru

საფინანსო სასწავლო მიმართულება - დეკანი-მაია თეთვაძე - maia_tetvadze@mail.ru
მაია თეთვაძე /საფინანსო - ეკონომიკური მიმართულების დისციპლინების/ მოდულების პედაგოგი-maia_tetvadze@mail.ru
ლელა კაპანაძე /ეკონომიკური მიმართულების დისციპლინების/მოდულების პედაგოგი -
kapanadzelela16@yahoo.com
ნინო ლომიძე /ბუღალტერიის საფუძვლების პედაგოგი/- 
ana_maria80@mail.ru
მარიამ ჯანიაშვილი /ინგლისური ენის პედაგოგი/ - 
mjaniashvili@yahoo.com
ტასიკო მოსიაშვილი /მათემატიკის პედაგოგი/- 
teona.gelashvili.1@gmail.com

ეთერ ჭიღიტაშვილი / კომუნიკაციისა და ინტერპერსონალურ მოდულთა პედაგოგი -collegearsi@inbox.ru
ჯანდაცვის სასწავლო მიმართულება - დეკანი- ქეთევან ხარაბაძე – qetevan.xarabadze@bk.ru  
მაია ვარსიმაშვილი - 
 ექიმი /პრაქტიკოს ექთნისა და ექთნის თანაშემწის მოდულური პროგრამის პედაგოგი/ - maia_begashvili@gmail.com

მაია მამალაძე - ექიმი /პრაქტიკოსი ექთნისა და ექთნის თანაშემწის მოდულური პროგრამის პედაგოგი/ - mamaladze_maia@mail.ru

ზვიად მანჯავიძე - ექიმი /პრაქტიკოსი ექთნისა და ექთნის თანაშემწის მოდულური პროგრამის პედაგოგი/ - zviadimnadjavize@gmail.com

ნატალია ლომიძე-მოდებაძე - ექთანი /პრაქტიკოს ექთნისა და ექთნის თანაშემწის პროგრამის პედაგოგი/ -natolomidze@inbox.ru

მაია ჯაჭვაძე - ექთანი /პრაქტიკოსი ექთნისა და ექთნის თანაშემწის პროგრამის პედაგოგი/ - maia-jachvadze.80@mail.ru

მარიამ ჯანიაშვილი /ინგლისური ენის პედაგოგი/ - mjaniashvili@yahoo.com
ფატი სურამლიშვილი -
ფარმაცევტი/ ფარმაცევტის თანაშემწის მოდულური პროგრამის პედაგოგი / F_suramlishvili@mail.ru

მაია მდივნიშვილი - ფარმაცევტი/ ფარმაცევტის თანაშემწის მოდულური პროგრამის პედაგოგი / maia.mdivnishvili@mal.ru

მზია კახაძე - ფარმაცევტი/ ფარმაცევტის თანაშემწის მოდულური პროგრამის პედაგოგი / mzia_Kaxadze@mal.ru

 მანანა შეროზია /სამედიცინო ქიმიის პედაგოგი/ - manana.sherozia@mail.ru
ხათუნა ჩახვაშვილი/კბილის ტექნოლოგიის დისციპლინების პედაგოგი- ექიმი/-chakhvashvili
@mail.ru       
ქეთინო ტარტარაშვილი /კბილის ტექნოლოგიის დისციპლინების პედაგოგი- ექიმი/- 
luksab.ge@mail.ru
ნოდარ ტარტარაშვილი /კბილის ტექნოლოგიის დისციპლინების პედაგოგი- კბილის ტექნიოსი/-
Ntaratarashvili.66@mail.ru