ახალი ამბები

   

კოლეჯმა  “არსმა“  მონაწილეობა მიიღო საქართველოს კოლეჯების ასოციაციის სადამფუძნებლო ღონისძიებაში.

  21.02.2013
 

საქართველოში დაფუძნდა  საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაცია-  PCAG- რომელიც დაარსდა გერმანიის ფედერაციულო რესპუბლიკის ეკონომიკური თანამშრომლობის სამინისტროს მიერ და „საქართველოს დამსაქმებელთა (მეწარმეთა) ასოციაციის თანადგომით.

 ღონისძიებაზე გაფორმდა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები „ჰამბურგის უწყვეტი განათლების ასოციაციასა“ და „საქართველოს დამსაქმებელთა (მეწარმეთა) ასოციაციასთან“.