ახალი ამბები

   

      კოლეჯ  „არსსა“ და სსიპ შემოსავლების სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის          ხელშეკრულება გაფორმდა

   
 

კოლეჯ  „არსსა“ და სსიპ შემოსავლების სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება გაფორმდა, რაც ითვალსიწინებს კოლეჯი „არსის“ საბაჟო დეკლარირების სპეციალობის სტუდენტებისთვის გაფორმების ეკონომიკურ ზონაში საწარმოო პრაქტიკის გავლას.