ახალი ამბები

   

      2015 წლის 2 მარტს კოლეჯმა „არსმა“ საკუთარი სარეკლამო გაზეთი გამოსცა.