ახალი ამბები

   

      კოლეჯი "არსი"- გახდა პარტიორი ორგანიზაცია კულტურული მემკვიდრეობის განათლების აკადემიური ლიგისა

   
 

19 თებერვალს შედგა საერთაშორისო კონფერენცია, სადაც კოლეჯი "არსის" დირექციამ მიიღო მონაწილეობა; იყვნენ სტუმრები რუსეთიდან და აზერბაიჯანიდან;
კულტურული მემკვიდრეობის განათლების ლიგა ბევრ ნოვაცია გეგმავს ქვემო ქართლის რეგიონში, რის თაობაზე თანამშრომლობასაც კოლეჯი არსის დირექტორმაც მოაწერა ხელი.