ახალი ამბები

   

      ოლეჯი „არსის“ დირექტორი პროფესიული განათლების მსაწავლებელთა მომზადების  ჯგუფის მუშაობაში  ჩაერთო

   
 

განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პროფესიული განვითარების დეპარტამენტის ეგიდით და საერთაშორისო ორგანიზაცის UNDP-ის მხარდაჭერით მიმდინარეობს პროფესიულ მასწავლებელთა განვითარებისთვის საჭირო მოთხოვნებისა და კრიტერიუმების შემუშავება; აღნიშნულ თემაზე პირველი სამუშაო 2015 წლის 4 ივნისს გაიმართა მასწავლებლის სახლში, რომელშიც მონაწილეობა კოლეჯი „არსის“ დირექტორმა- ნათია ნოზაძემ მიიღო.