ახალი ამბები

   

      კოლეჯი „არსი“ ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად ემზადება

   
 

       

კოლეჯ „არსში“ აქტიურად მიმდინარეობს მზადება ახალი სასწავლო წლისთვის;

დირექცია და ხარისხის მართვის სამსახური ინტეტსიურად მუშაობენ

ახალი მეთოდების დანერგვისთვის სასწავლო პროცესში, რაც კიდევ უფრო მიაახლოებს

კოლეჯს ინოვატორულ- მოდულური ტიპის სწავლებასთან.