ახალი ამბები

   

      26-27 მარტს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციამ გამართა შეხვედრა, რომელშიც კოლეჯმაარსმაც“ მიიღო მონაწილეობა

   
 

        26-27 მარტს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის ინიციატივით გაიმართა შეხვედრა, რომელშიც კოლეჯმაარსმაც მიიღო მონაწილეობა; შეხვედრაზე დეტალურად იქნა განხილული კომპეტენციებზე დაფუძნებული პროფესიული საგანმანათლებლო (მოდულური) პროგრამების კომპონენტები; ტრენინგის მონაწილეებს გადაეცათ სერტიფიკატები