ახალი ამბები

   

      25 აპრილს კოლეჯ "არსში" ჩატარდა შიდა საავტორო ტრენინგი

   
 

        25 აპრილს კოლეჯ "არსში" ჩატარდა შიდა საავტორო ტრენინგი თემაზე: - სააუდიტორიო - სალექციო პროცესის მართვა; ტრენინგის ორგანიზატორმა და ხელმძღვანელმა - საფინანსო მიმართულების დეკანმა - მაია თეთვაძემ მრავალი მნიშვნელოვანი პრობლემა დასვა და გადაჭრის საინტერესო მეთოდები შესთავაზა კოლეჯის ლექტორ/პედაგოგებს