ახალი ამბები

   

      კოლეჯი არსი ემზადება მოდულარული პროგრამის დასანერგად

   
 

        კოლეჯი არსში დასრულდა მუშაობა ექთნის თანაშემწის მოდულარული პროგრამის საავტორიზაციოდ წარსადგენად