ახალი ამბები

   

      კოლეჯ „არსს“ ავტორიზაციის ექსპერტები ეწვიენ

 

26-28/07/2017

 

26,27 და 28 ივლისს კოლეჯს ავტორიზაციის ექსპერტები ეწვიენ და შეაფასეს კოლეჯის

მიერ ახალი სასწავლო პერიოდისთვის და ახლებული- მოდულური პროგრამებისთვის

გატარებული ღონისძიებები