ახალი ამბები

   

      კოლეჯი „არსის“ მოკლევადიანი სასერთიფიკატო პროგრამების პროფილი გაიზარდა  

 

 

 

       შრომის ბაზრის მოთხოვნებთან დაკავშირებით კოლეჯ „არსში“ შემუშავდა „მზარეულის“ და „კონდიტერის“ მოკლევადიანი სასერთიფიკატო პროგრამები, დამყარდა საქმიანი ურთიერთობა შესაბამის  სოციალურ პარტნიორთან და გამოცხადდა მსურველთა მიღება აღნიშნულ პროგრამებზე