ახალი ამბები

   

      საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსის“ მრჩეველთა საბჭომ კოლეჯის განვითრების სტრატეგიული ხედვა შეიმუშავა და დასამტკიცებლად კოლეჯის დირექტორს წარუდგინა

 

 

 

        საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსის“ მრჩეველთა საბჭომ  მე - 2 შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა, რომელზეც საბოლოო სახით ჩამოაყალიბა კლეჯის განვითარების სტრატეგიული და მოკლევადიანი განვითარების ხედვა და სარეკომენდაციოდ გადასცა კოლეჯის დირექტორს