ახალი ამბები

   
 

        კოლეჯ „არსს“ გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ეწვია

 
 

14,15 და 16 ნოემბერს კოლეჯ „არსში“ ვიზიტით იმყოფებოდა გარე მხარადჭერის  ექსპერტი - ნინო ბერძენიშვილი, რომლმაც კოლეჯის ადმინისტრაციას გააცნო პროფესიულ განათლებაში დასანერგი ახალი სტანდარტების მოთხოვნები და დანერგვასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები/