ახალი ამბები

 

   

 

დასაქმების ფორუმში „არსის“  კურსდამთავრებულებიც ჩაერთვნენ

 
 

2018 წლის 7 დეკემბერსდასაქმების სააგენტოს ორგანიზებით თელავშიგაიმართადასაქმებისფორუმი, სადაცარსელებმასაკმაოდწარმომადგენლობითიკონტიგენტითმიიღესმონაწილეობა.