ახალი ამბები

 

   

 

კოლეჯი „არსი“ აცხადებას მიღებას

ახალ სასერთიფიკატო პროგრამაზე - გრფაიკული დიზაინი

 

პროგრამის  დასახელება

გრაფიკული დიზაინი

პროგრამის  ხანგრძლივობა

5 თვე

მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად

საბაზოგანათლების საფეხური

დოკუმენტების  მიღების  ვადა

12.12.2018- 14.01.2019

წარმოსადგენი დოკუმენტები

1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  შემთხვევაში) წარმომადგენლის  განცხადება.

2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი და წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

3. 2 ფერადი  ფოტოსურათი -3x4

კურსის მოკლე აღწერილობა

შეისწავლება: 3 DS MAX   Abode Premiere  Photoshop, ასვე კომპიუტერი სტექნიკური მოსახურება

რა  დოკუმენტი  გაიცემა

სერთიფიკატი

სხვა  პირობები/კონტაქტი

გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“

ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com