ახალი ამბები

14.06.2019

 კოლეჯში ორი მოდიფიცირებული პროგრამა მომზადდა განსახორციელებლად:

„საექთნო განათლება“ და „საფინანსო სერვისები“

 

   

    კოლეჯი „არსის“ ხარისხის მართვის სამასხურის მიერ მომზადდა ორი პროგრამის მოდიფიცირებული ფორმატი ახალი 2019/2020 სასწავლო წლიდან განსახორციელებლად: „საექთნო განათლება“ და „საფინანსო სერვისების“ საბაზო კვალიფიკაცია