ახალი ამბები

14.06.2019

კოლეჯ „არსში“  დასრულდა სახელმწიფო დაფინანსების სამუშაოს მაძიებელთა                         პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამებისთვის განსაზღვრული სასწავლო პროცესი

   

 

 

      2019 წლის 15 აპრილიდან კოლეჯ „არსში“ დაიწყო სამუსაოს  მაძიებელთა პროფესიული მომზადება-გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2 სასწავლო პროგრამის განხორციელება: „ექთნის თანაშემწე“ და „ფარმაცევტის თანაშემწე“, რომლის მოსარგებლეები თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკის ობიექტებე დაეუფლნენ პროფესიულ უნარებს; სასწავლო პროცესი კოლეჯ „არსში“ 14 ივნისს დასრულდა.