ახალი ამბები

   
საწარმოო პრაქტიკა სს „პრივატბანკის“ რუსთავის ფილიალებში
   
 

 კოლეჯი „არსის“ სტუდენტებმა საწარმოო პრაქტიკა სს „პრივატბანკის“ რუსთავის ფილიალებში გაიარეს