სასერთიფიკატო მიმართულებები

 

 

                                    

კოლეჯი „არსის“ სასერთიფიკატო სასწავლო პროგრამები

კოლეჯი „არსის“ სასერთიფიკატო სასწავლო პროგრამები

 

1.

1

პროგრამის დასახელება

კომპიუტერული პროგრამები

2

კურსის მიზანი

შეასწავლოს ყველა ძირითადი კომპიუტერული პროგრამა: ms.windows, ms.word, ms.excel, pouerpoint; inernet explorer;

3

სწავლების ხანგრძლივობა

1 თვე

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

ასაკი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

80 ლარი

6

პროგრამის  ხელმძღვანელი

ეთერ ჭიღიტაშვილი

  

2.

1

პროგრამის დასახელება

ბუღალტრული აღრიცხვა

2

კურსის მიზანი

 თანამდეროვე ბუღალტრული აღრიცხვის პროცესების შესწავლა საერთაშორისო სტანდარტით; საქართველოს საგადასახადო სისტემისა და დაბეგვრის ძირითად სისტემებში გარკვევა; ნებისმიერი სახის მეწარმე-სუბიექტის ბუღალტრული სპეციფიკის შესწავლა; ინტერნეტ-ბუღალტერიის, ელექტრონული დეკლარირების, ორისის ბუღალტრული პროგრამის ათვისება. 

3

სწავლების ხანგრძლივობა

2 თვე

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 15 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

200 ლარი

6

პროგრამის  ხელმძღვანელი

ნინო ლომიძე

  

3.

1

პროგრამის დასახელება

ბიზნესის ადმინისტრირება

2

კურსის მიზანი

ბიზნეს–გარემოს შესწავლა; მეწარმე სუბიექტების ფორმების და სამოქმედო არეალის გაცნობა; მარკეტინგული დაგეგმარების ანალიზი.

3

სწავლების ხანგრძლივობა

7 თვე

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 16 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

 800 ლარი

6

პროგრამის განმახორციელებელი მასწავლებლები

მაია თეთვაძე

 

 4.  

1

პროგრამის დასახელება

ფარმაცევტის თანაშმწე

2

კურსის მიზანი

სააფთიაქო გარემოს შესწავლა; ფარმაცევტის თანაშმწის ძირითადი მოვალეობების და ფუნქციების შეთვისება; ფარმაკოლოგიის, საქონელმცოდნეობის ძირითადი საკითხების დეტალური შესწავლა; პრაქტიკული უნარ–ჩვევების გამომუშავება.

3

სწავლების ხანგრძლივობა

8 თვე;

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 16 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

800 ლარი

6

პროგრამის ხელმძღვანელი

მანანა შეროზია.

 

 5.

1

პროგრამის დასახელება

ზოგადი პროფილის ექთანი

2

კურსის მიზანი

ექთნის მოვალეობის შესწავლა; ავადმყოფის მოვლის მნიშვნელობბისა და სპეციფიკის გაცნობიერება, ექთნის როლის გამოკვეთა სამკურნალო–პროფილაქტიკური ღინისძიებების საქმეში; თერაპიული, სტომატოლოგიური, გინეკოლოგიური, პალიატური ავადმყოფის მოვლის სპეციფიკაციის გაცნობა;

3

სწავლების ხანგრძლივობა

5 თვე;

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 16 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

400 ლარი

6

პროგრამის ხელმძღვანელი

მაია ჯაჭვაძე

 

6.

1

პროგრამის დასახელება

თერაპიული და სარეაბილიტაციო მასაჟი

2

კურსის მიზანი

სარეაბილიტაციო და სამკურნალო მასაჟების შესწავლა; ვარჯიშები-kinezoterapia - იის დაუფლება, ორთოპედიული პრინციპების შესწავლა;

3

სწავლების ხანგრძლივობა

3 თვე;

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 15 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

300 ლარი

6

პროგრამის ხელმძღვანელი

მანანა შენგელია

 

7.

1

პროგრამის დასახელება

მზარეული

2

კურსის მიზანი

თანამედროვე ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს ძირითადი კერძების და მათი მომზადების ძირითადი პრინციპების შესწავლა

3

სწავლების ხანგრძლივობა

4 თვე;

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 15 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

400 ლარი

6

პროგრამის ხელმძღვანელი

მაია მდივნიშვილი

 

8.

1

პროგრამის დასახელება

კონდიტერი

2

კურსის მიზანი

თანამედროვე ქართული და საერთაშორისო სამზარეულოს ტკბილი თავი საჭმელების/დესერტებისა და მათი მომზადების ძირითადი პრინციპების შესწავლა

3

სწავლების ხანგრძლივობა

43თვე;

4

კონტიგენტის ასაკობრივი ზღვარი

საწყისი ასაკი- 15 წელი/ ზედა ასაკობრივი ზღვარი შეუზღუდავია

5

პროგრამაზე სწავლის ღირებულება

300 ლარი

6

პროგრამის ხელმძღვანელი

ნატალია ლომიძე