ახალი ამბები

 
 

new

 

  კოლეჯ "არსს" გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ეწვია
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  კოლეჯ "არსში" შედგა შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  კოლეჯის წარმომადგენლობითმა  საბჭომ  ახალი  სასწავლო წლისთვის განსახორცილებელი სამოქმედო გეგმა დაადგინა
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  ხარისხის მართვის სამსახურმა კოლეჯის მასწავლებელთა კორპუსისთვის ჩაატრა ტრენინგი მოდულების განხორციელების მეთოდების შესახებ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  კოლეჯმა   „არსმა“ დაიწყო მზადება საგანმანათლებლო პროგრამების საავტორიზაციოდ წარსადგენად
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  კოლეჯი „არსი“ აცხადებს მიღებას „ექთნის თანაშემწის“ მოდულურ საგანმანათლებლო პროგრამაზე
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

 

         ოლეჯი  „არსი“ აცხადებს მიღებას საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2016-2017

         სასწავლო წლისთვის

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

 

       „არსმა“  დაიწყო მზადება „ექთნის თანაშემწის“ მოდულური პროგრამის

        განსახორციელებლად

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  კოლეჯი არსი ემზადება მოდულარული პროგრამის დასანერგად
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  25 აპრილს კოლეჯ "არსში" ჩატარდა შიდა საავტორო ტრენინგი
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  26-27 მარტს საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციამ გამართა შეხვედრა, რომელშიც კოლეჯმაარსმაც მიიღო მონაწილეობა
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  19 მარტს კოლეჯი "არსის" სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს ფილმის გადაღებებში
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  ოლეჯი „არსის“ დირექციამ  2016 წლის სამოქმედო გეგმის შემუშავება დაასრულა.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

  ხარისხის მართვის სამსახურმა შეაჯამა 2015-2016 სასწავლო წლის I მონაკვეთის სასწავლო შედეგები.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

  კოლეჯი „არსი“ მოდულარული პროგრამის განხორციელებისთვის მზადებას იწყებს.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new 

 

 

        კოლეჯმა მოდულური პროგრამების აპრობირებისთვის ახალი მეთოდების სინთეზირება დაგეგმა საგნობრივი პროგრამის ფარგლებში.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

 

        კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახურმა აქტიური მონიტორინგი განახორციელა ყველა პროფესიული პროგრამის ფარგლებში.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

  კოლეჯი „არსი“-ს დირექტორმა  მასწავლებელთა პროფესიული განვითრების თემატური ჯგუფის შეხედრაში მიიღო მონაწილეობა
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

  კოლეჯი „არსი“ ახალი სასწავლო წლის დასაწყებად ემზადება
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

  28 სექტემბერს კოლეჯ “არსში“ ახალი სასწავლო წელი დაიწყო
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

     კოლეჯი „არსი“ აცხადებს მიღებას სტრატეგიულ საგანმანათლებლო პროგარამებზე

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

კოლეჯი „არსის“ სასერთიფიკატო სასწავლო პროგრამები

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  ოლეჯი „არსის“ დირექტორი პროფესიული განათლების მსაწავლებელთა მომზადების  ჯგუფის მუშაობაში  ჩაერთო
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

  კოლეჯ „არსში“ სტუდენტური კონფერენცია ჩატარდა
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

 

        "არსის“ დირექტორი აუდიტორული კომპანიის სამუშაო შეხვედრას დაესწრო

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

 

      2015 წლის 2 მარტს კოლეჯმა „არსმა“ საკუთარი სარეკლამო გაზეთი გამოსცა.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

  კოლეჯი "არსი"- გახდა პარტიორი ორგანიზაცია კულტურული მემკვიდრეობის განათლების აკადემიური ლიგისა
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

new

 

        

        კოლეჯი „არსის“ დირექციამ განვითარების ახალი 2015 წლის გეგმა დაამტკიცა

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

new

 

კოლეჯი „არსი“ მოდულარული პროგრამების შემუშავების პროცესში ჩაერთო.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       
 

new

 

კოლეჯი „არსი“ აცხადებს მიღებას საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

1. მოლარე (ბანკის და ა.შ.)

2. საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი;

3. კბილის ტექნიკოსის მე- 3 საფეხურის პროგრამა

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

new

 

      კოლეჯ  „არსსა“ და სსიპ შემოსავლების სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება გაფორმდა

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

new

 

      5 -6 მაისს კოლეჯ "არსში" სტუდენტური კონფერენცია გაიმართა.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

new

  კოლეჯი „არსის“ დირექტორმა 21 მარტს გამართულ სკკა- მე-2 ფორუმში მიიღო

მონაწილეობა

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

new

  კოლეჯმა საქმიანობის სტრატეგიული განვითრების ახალი 6 წლიანი გეგმა შეიმუშავა

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

new

  კოლეჯი „არსის“ სტუდენტებმა საწარმოო პრაქტიკა სს „პრივატბანკის“ რუსთავის ფილიალებში გაიარეს

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

new

  კოლეჯი „არსი“ აცხადებს მიღებას მოლარის საგანმანათლებლო პროგრამაზე

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.03.2013

  კოლეჯში შემოქმედებითი შეხვედრა შედგა

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18.04.2013

 

1.      კოლეჯი „არსის“ დირექტორმა მონაწილეობა მიიღო ფინანსთა

      სამინისტროს აკადემიის ტრენინგში

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.03.2013

  კოლეჯი „არსის“ ინგლისური ენის პედაგოგმა მონაწილება მიიღო პროფესიული განათლების უცხო ენის მასწავლებელთა სემინარში.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.02.2013

  კოლეჯმა  “არსმა“  მონაწილეობა მიიღო საქართველოს კოლეჯების ასოციაციის სადამფუძნებლო ღონისძიებაში. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.02.2013 

  კოლეჯი „არსის“ პედაგოგებმა და სტუდენტებმა მონაწილეობა მიიღეს ქართულ- ბრიტანული ფილმის- „EPIC”-ის გადაღებებში

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.01.2013

  დასრულდა მუშაობა განვითარების ახალი სტრატეგიული გეგმის თაობაზე

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

18.04.2013

  დაიწყო მიღება მოლარის (ბანკის და ა.შ.) III საფეხურის საგანმნათლებლო პროგრამაზე

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2.03.2013

  დამთავრდა მუშაობა საფინანსო მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამის წარსადგენად

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

21.02.2013

  გაფორმდა მემორანდუმები და ხელშეკრულებები პარტნიორ ორგანიზაციებთან

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

12.02.2013 

  მიმდინარეობს მიღება სასრეთიფიკატო სასწავლო პროგრამებზე

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------