სასწავლო პროცესის ჰიბრიდულ რეჯიმში განახლება.

კოლეჯი „არსის“ პროფესიული სტუდენტების ეპიდ-უსაფრთხოების დაცვის მიზნით 2020 წლის 19 ოქტომბრიდან კოლეჯის მოკლევადიანი სასაერთიფკატო ჯგუფების  სასწავლო პროცესი გაგრძელდება ონლაინ-რეჟიმში, ხოლო გრძელვადიანი პროფესიული პროგრამის სტუდენტებისთვის (3 სასწავლო ჯგუფი) სასწავლო პროცესი წარიმართება ჰიბრიდულ რეჯიმში: სააუდიტორიო გარემო- პრაქტიკული სწავლებისთვის, დისტანციური პლატფორმით – თეორიული სწავლებისთვის;   / 15.10.2020/

სასიხარულო სიახლე წვევამამდელთათვის!

საქართველოს პარლამენტსი მესამე მოსმენის გადაწყვეტილებით პროფესიული სასწავლებლის სტუდენტებს სწავლის პერიოდში გადაუვადდებათ სამხედრო სავალდებულო სამსახური!!    / 10.10.2020/