მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

კოლეჯი "არსი"

კოლეჯი „არსი“ საერთო ღირებულებებით გაერთიანებულ კოლეგიალურ ერთობას წარმოადგენს, რომელიც ორიენტირებულია, ერთობლივი გუნდური ძალისხმევით შექმნას ღია, მუდმივად სიახლეებზე ორიენტირებული, განვითარებადი და შრომის ბაზარზე რეალიზებადი საგანმანათლებლო სივრცე;

ჩვენ შესახებ

 

შპს “არსი” 2006 წელს დაფუძნდა და გაფორმდა, როგორც საგანმანათლებლო საზოგადოება. “არსმა” 2007 წელს პროფესიული საგანმანათლებლო საქმიანობის ლიცენზია მიიღო #0714048 შემდგომში კი ორგანიზაციამ სტრატეგიული გეზი სატრენინგო საქმიანობისკენ აიღო, საბუღალტრო აღრიცხვის, საბანკო საქმის, უცხოური ენების და კომპიუტერულ პროგრამებში დახელოვნების საკურსო მოდულები წარმატებული აღმოჩნდა და ქალაქის მასშტაბით ფართო აუდიტორია შესძინა სასწავლებელს.”არსის” სასწავლო დაწესებულებაში კვალიფიციური კადრებია მობილიზებული და ორიენტაცია იმისკენ არის მიმართული, რომ კურსანტმა უშუალო სპეციალიზაციასთან ერთად მომიჯნავე დისციპლინების ცოდნა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევები შეიძინოს