მოკლევადიანი მომზადების პროგრამა- ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა

კოლეჯმა „არსმა“ მიიღო მოკლევადიანი მომზადების პროგრამის- ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობა – განხორციელების უფლება, რომლზეც რეგისტრაციის, მიღების წესების და პირობების შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდება პერიოდულად ელექტრონული გვერდების საშუალებით