ტრენინგი კოლეჯის პროფესიული განათლების პედაგოგებისთვის

2022 წლის 22 იანვარს კოლეჯი არსის პროფესიული მასწავლებლების მეთოდური შეხვედრა- ტრენინგი-  შედგა; შეხვერის თემა ეხებოდა – სწავლა- სწავლების მეთოდებს კომპტენციებზე დაფუძნებული სასწავლო პროცესის ფორმატში/ ასევე გამოცდილებების ურთიერთგაზიარების საკითხებს; შეხვედრას გაუძღვა კოლეჯის ხარისხისმართვის მენეჯერი; არსის პროფესიული განათლების მასწავლებლებმა აქტიურად წარმოადგინეს საკუთარი გამოცდილება და იმსჯელეს სამომავლო მეთოდური სიახლების დანერგვის შესახებ

2022 წლის სამოქმედო გეგმის დაგეგმარება

2022 წლის 10 აინვრიდან კოლეჯი არსის მრჩებელთა საბჭოს მიერ აქტიურად განხორციელდა სამუშაო შეხვედრები ახალი 2022 წლის სამოქმედო ამოცანების დასაგეგმარებლად; მრჩეველთა საბჭო მზადაა უხლოეს მომავალში საბოლოო შეჯერებული დოკუმენტის სახით მიიღოს კოლეჯი „არსის“ 2022 წლის სამქმედო გეგმა