მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

გერიატრიული ასისტენტის პროფესიული მომზადების პროგრამა

კოლეჯმა „არსმა“ დაიმატა „გერიატრიული ასისტენტის“ მოკლევადიანი მომზადების პროგრამა ; პროგრამა განკუთვნილია სრული ზოგადი განათლების მქონე 18 წელს ზემოთ ასაკის პირებისთვის; პროგრამის ათვისების შემდეგ შესაძლებელია დასაქმება საზღვარგარეთ ასაკოვანთა მომვლელის სერვისის მიღებით დაინტერესებულ ქვეყნებში;