რეიტინგული სიის აპლიკანტებისთვის დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადები

გაცნობებთ, რომ საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსის“ რეიტინგული სიის აპლიკანტმა ჩარიცხვის მიზნით დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ არაუგვიანეს 2023 წლის 26 ოქტომბრის 18: 00 სთ. მისამართზე: რუსთავი, აფხაზეთის ქ. N 12/ ყოფილი – შარტავას გამზ N 4 / წარმოსადგენი დოკუმენტები: განათლების დამადასტურებელი ატესტატი /ან ასლი, რომელიც ნოტარიულად იქნება დამოწმებული. იმ შემთხვევაში თუ დასრულებული გაქვთ პროფესიული კოლეჯი ან უნივერსიტეტი, შესაბამისი […]

სტუდენტური კონფერენცია

კოლეჯი არსის ჯანდაცვის პროგრამის სტუდენტებმა გულის დღესთან დაკავშირებით კონფერენცია გამართეს; სტუდენტებმა წარმოადგინეს პროფესიული თემები გულის დაავადებების შესახებ;

მოტივაციური გასაუბრება

კოლეჯ “არსში” “საფინანსო სერვისების” საგანმანათლებლო პროგრამის რეგისტრანტებისთვის 29 სექტემბერს მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდა; გასაუბრების პროცედურაში მონაწილება მიიღო კოლეჯის პარტნიორი ორგანიზაციის – სს” ლიბერთი ბანკის” რუსთავი სერვის- ცენტრის მმართველმა