მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

რეიტინგული სიის აპლიკანტებისთვის დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადები

გაცნობებთ, რომ საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსის“ რეიტინგული სიის აპლიკანტმა ჩარიცხვის მიზნით დოკუმენტები უნდა წარმოადგინოთ არაუგვიანეს 2023 წლის 26 ოქტომბრის 18: 00 სთ.

📍მისამართზე: რუსთავი, აფხაზეთის ქ. N 12/ ყოფილი – შარტავას გამზ N 4 /

📍წარმოსადგენი დოკუმენტები: ▶️განათლების დამადასტურებელი ატესტატი /ან ასლი, რომელიც ნოტარიულად იქნება დამოწმებული. იმ შემთხვევაში თუ დასრულებული გაქვთ პროფესიული კოლეჯი ან უნივერსიტეტი, შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დიპლომი.▶️ფოტოსურათი 3×4 2 ცალი;▶️პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

▶️განცხადებას დირექტორის სახელზე შეავსებთ კოლეჯში.▶️თუ ვერ ახერხებთ ატესტატის წარმოდგენას, მოგვაწოდეთ ცნობა სკოლიდან, რომელიც დაასრულეთ , რომ ნამდვილად დასრულებული გაქვთ შესაბამისი საფეხური.▶️არასრულწლოვანი აპლიკანტის შემთხვევაში , მშობელმა/ან კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს:საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;აპლიკანტის დაბადების მოწმობა;

🔴აღნიშნული დოკუმენტების წარმოუდგენლობა/ან არასრულყოფილად წარმოდგენა გახდება აპლიკანტის ჩარიცხვაზე უარის თქმის საფუძველი.

☎️ 579 55 33 02