მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

“გერიატრიული ასისტენტის” პროფესიული მომზადების პროგრამა დაიწყო

კოლეჯ “არსში” დაიწყო “გერიატრიული ასისტენტის” პროფესიული მომზადების პროგრამა; პროგრამა სრულად ფინანსდება შრომის, ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ; პროგრამის ხანგრძლივობაა 7 სასწავლო კვირა