პროფესიულ პროგრამებზე რესგისტრაცია/ მიღება

პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე რეგისტრაცია დაიწყო 2024 წლის 22 აპრილიდან  და 16 მაისის ჩათვლით გაგრძელდება. რეგისტრაცია შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ვებგვერდზე – vet.emis.ge, ასევე, კოლეჯ „არსში“ კოლეჯი არსი აცხადებას საგაზაფხულო მიღებას 3 საგანმანათლებლო პროგრმაზე: 1. საექთნო საქმე  2. ფარმაცია 3. საფინანსო სერვისები პროფესიულ პროგრამებთან დაკავშირებით კონსულტაციის მისაღებად, შეგიძლიათ მოგვმართოთ კოლეჯში ან დაგვიკავშირდეთ ნომერზე: 579 55 33 02

პროფორიენტაციული შეხვედრები სკოლებში

კოლეჯი “არსის” კარიერის მართვის და პროფორიენტაციის სპეციალისტი და კოლეჯის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები აქტიურ შეხვედრებს ატარებენ რუსთავის საჯარო სკოლებში პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაციის და საგანმანთლებლო პროგრამების შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიმართულებით