მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

კოლეჯი „არსი“ მოდულარული პროგრამების შემუშავების პროცესში ჩაერთო.

„ევროკავშირის 27 მილიონიანი დახმარების პროგრამისა და პროფესიული განათლების განვითარების სახელმწიფო სტრატეგიის შესაბამისად, მოდულური კურიკულუმების შემუშავების მეთოდოლოგიასა და სწავლება/შეფასების თანამედროვე მიდგომებში პროფესიული განათლების პროვაიდერების მუდულარულ პროგრამებზე გადართვის პროცესი დაიწყო, რომელშიც აქტიური მონაწილეობა მიიღო კოლეჯი „არსის“ დირექტორმა – ნათია ნოზაძემ

 პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა“ პროფესიული განათლების რეფორმის 2013-2020 წლების სტრატეგიისა და ევროკავშირის 27 მილიონიანი საბიუჯეტო დახმარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება, რომლის ერთ-ერთი  პრიორიტეტი შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების  შემუშავება და დანერგვაა.