19 ოქტომბერს „არსში“ მომზადება-გადამზადების სახელმწიფო პროგრამის ბენეფეციართა სერთიფიცირების ცერემონია გაიმართა

2018 წლის 19 ოქტომბერს რუსთავის საზოგადოებრივი კოლეჯი ,,არსის“ კურსდამთავრებულებს, რომლებმაც წარმატებით გაიარეს პროფესიული მომზადება – გადამზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების სახელმწიფო პროგრამა, სერთიფიკატები გადაეცათ. სერთიფიკატების გადაცემის ცერემონიას ქვემო ქართლის გუბერნატორის მოადგილე კახა კობერიძე, რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ნინო ქავთარაძე და თვითმმართველობის სხვა წარმომადგენლები დაესწრნენ

კოლეჯი „არსი“ ემზადება ახალი საგანმანათლებლო პროგრამის დასამატებლად

    კოლეჯი „არსი“ მიზნად ისახავს განახორციელოს ახალი საფინანსო მიმართულების საგანმანათლებლო პროგრამა- „საფინანსო სერვისები“, რისთვისაც კოლეჯმა უკვე ჩაატარა შესაბამისი მოსამზადებელი სამუშაოები და ამჟამად მზადაა წარადგინოს  პროგრამა საავტორიზაცოდ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში

კოლეჯი „არსი“ აცხადებს მიღებას 2019 სასწავლო წლისათვის პროგრამაზე: „საფინანსო სერვისები“

პროგრამის  დასახელება საფინანსო სერვისები საფეხური მესამე პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 51 კრედიტი /არაქართულენოვანთათვის 66 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად საბაზოგანათლების საფეხური/დამატებითი წინაპირობა: არანაკლებ 17 წელი   დოკუმენტების  მიღების  ვადა 12.12.2018- 14.12.2018 წარმოსადგენი დოკუმენტები 1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  შემთხვევაში) წარმომადგენლის  განცხადება. 2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი და წარმომადგენლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი 3. ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  […]

დასაქმების ფორუმში „არსის“ კურსდამთავრებულებიც ჩაერთვნენ

  2018 წლის 7 დეკემბერსდასაქმების სააგენტოს ორგანიზებით თელავშიგაიმართადასაქმებისფორუმი, სადაცარსელებმასაკმაოდწარმომადგენლობითიკონტიგენტითმიიღესმონაწილეობა.

„არსის“ სტუდენტები – „C ჰეპატიტის ელიმინაციის“ განხორციელებაში ჩაერთვნენ

კოლეჯი “არსის” სტუდენტები ელიმინაციის პროგრამაში ჩართვის მსურველთა დარეგისტრირება – შემოწმების პროცესში ჩაერთვნენ; კოლეჯის სტუდენტებმა ამ მნიშველოვან პროექტში შემოთავაზება დაავადებათა კონტროლის ცენტრიდან მიიღეს; 14 ნოემბერს კოლეჯს სტუმრად ეწვია ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი, რომელმაც სტუდენტებს გააცნო ამ პროგრამაში მონაწილეობის ძირითადი სპეციფიკა; ამ შემოთავაზების თანახმად,კოლეჯი “არსის” ჯანდაცვის მიმართულების სტუდენტები იუსტიციის სახლში ჯანდაცვის სამინიტროს პროექტის განხორცილებაში უშუალოდ ჩაერთვნენ.

კოლეჯ „არსს“ გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ეწვია

14,15 და 16 ნოემბერს კოლეჯ „არსში“ ვიზიტით იმყოფებოდა გარე მხარადჭერის  ექსპერტი – ნინო ბერძენიშვილი, რომლმაც კოლეჯის ადმინისტრაციას გააცნო პროფესიულ განათლებაში დასანერგი ახალი სტანდარტების მოთხოვნები და დანერგვასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები/

საზოგადოებრივი კოლეჯი “არსი” აცხადებს მიღებას 2018/2019 სასწავლო წლისთვის პროფესიულ პროგრამებზე

    1. პრაქტიკოსი ექთანი   2. ფარმაცევტის თანაშემწე    3. ექთნის თანაშემწე    4. სადაზღვევო აგენტი   პროგრამის  დასახელება პრაქტიკოსი ექთანი საფეხური მეხუთე პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 122 კრედიტი /არაქათულენოვანთათვის 152 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად სრული ზოგადი განათლება დოკუმენტების  მიღების  ვადა 05.06.2018- 12.10.2018 წარმოსადგენი დოკუმენტები 1.პირადი განცხადება. 2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი 3. ზოგადი  განათლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  […]

საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსის“ მრჩეველთა საბჭომ კოლეჯის განვითრების სტრატეგიული ხედვა შეიმუშავა და დასამტკიცებლად კოლეჯის დირექტორს წარუდგინა

        საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსის“ მრჩეველთა საბჭომ  მე – 2 შემაჯამებელი შეხვედრა გამართა, რომელზეც საბოლოო სახით ჩამოაყალიბა კლეჯის განვითარების სტრატეგიული და მოკლევადიანი განვითარების ხედვა და სარეკომენდაციოდ გადასცა კოლეჯის დირექტორს

საზოგადოებრივი კოლეჯი „არსი“ ემზადება ახალი სტრატეგიული გეგმისა და მისიის შესახებ განაცხადის შემუშავებისათვის;

ვრცლად: კოლეჯ „არსში“ მიმდნარეობს მუშაობა წლის დასაწყისში  გაწერილი  სამოქმედო გეგმის ანალიზისა და მის საფუძველზე ახალი სტრატეგიული გეგმის შემუშავებისთვის; ასევე მიმდინარეობს სტრატეგიული დაგეგმარებისთვის კოლეჯის SWOT ფაქტორების დამუშავება;