საზოგადოებრივი კოლეჯი “არსი” აცხადებს მიღებას 2017/2018 სასწავლი წლისთვის პროფესიულ პროგრამებზე

1. პრაქტიკოსი ექთანი   2. ფარმაცევტის თანაშემწე    3. ექთნის თანაშემწე    4. სადაზღვევო აგენტი პროგრამის  დასახელება პრაქტიკოსი ექთანი საფეხური მეხუთე პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 122 კრედიტი /არაქათულენოვანთათვის 152 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად სრული ზოგადი განათლება დოკუმენტების  მიღების  ვადა 2017  წლის  21 ოქტომბერი წარმოსადგენი დოკუმენტები 1.პირადი განცხადება. 2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი 3. ზოგადი  განათლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  […]

კოლეჯი „არსი“ აცხადებს ვაკანსიას „ხარისხის მართვის სამსახურს მენეჯერის თანაშემწის“ პოზციაზე;

  ვაკანსიის პირობები ვრცლად: პოზიციის დასაკავებლად პირი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: 1) განათლება: უმაღლესი; 2) სამუშაო გამოცდილება: საგანამანათლებლო დაწესებულება /ნებისმიერი ტიპის/ დამატებითი მოთხოვნა: საზოგადოებაასთან ურთიერთობის მუშაობის კუთხით არანაკლებ 1 წლიანი გამოცდილება; 3) ენების ცოდნა: რუსული, ინგლისური; 4) კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა; 5) სავალდებულო პირივნული უნარები: კომუნიკაბელურობა, სასწავლებლში დადგენილი ეთიკური ნორმების დაცვა;  

საგნობრივი პროგრამის კურსდამთავრებულებმა საკვალიფიკაციო გამოცდები ჩააბარეს

კოლეჯი „არსის“ დამამთავრებელ საგნობრივ პროგრამებზე საკვალიფიკაციო გამოცდა ჩატარდა, რომელზეც წარმატებული შედეგები დააფიქსირეს სტუდენტებმა, რის საფუძველზეც საკვალიფიკაციო კომისების გადაწყვეტილებით კურსდამთავრებულებს გადაეცათ შესაბამისი კვალიფიკაციის  დიპლომები

კოლეჯ „არსს“ ავტორიზაციის ექსპერტები ეწვიენ

  26,27 და 28 ივლისს კოლეჯს ავტორიზაციის ექსპერტები ეწვიენ და შეაფასეს კოლეჯის მიერ ახალი სასწავლო პერიოდისთვის და ახლებული- მოდულური პროგრამებისთვის გატარებული ღონისძიებები

კოლეჯ “არსს” გარე მხარდაჭერის ექსპერტი ეწვია 03/06/2017

    კოლეჯ „არში“ 31 მაისს და 3 ივნისს გარე მხარდაჭერის ექსპერტის- ქალბატონ ეკატერინე გიგაშვილის ვიზიტი განხორციელდა; ექსპერტი შეხვდა კოლეჯის სტუდენტებს, პედაგოგებს და ესაუბრა მოდულური პროგრამის განხორცილების საკითხებზე;

კოლეჯ “არსში” შედგა შიდა მხარდაჭერის ჯგუფის სამუშაო შეხვედრა 25/05/2017

    კოლეჯ “არსში” შედგა შეიქმნა შიდა მხარდაჭერის ჯგუფი, რომლის სამუშაო შეხვედრა გაიმართა 25 მაისს; ჯგუფის წევრებმა განიხილეს მოდულური სწავლების ყველა აქტუალური საკითხი და დაგეგმეს ჯგუფის მუშაობის პრინციპები და გასახორცილებელი მონიტორინგები

კოლეჯის წარმომადგენლობითმა საბჭომ ახალი სასწავლო წლისთვის განსახორცილებელი სამოქმედო გეგმა დაადგინა

  კოლეჯის წარმომადგენლობითი საბჭო დირექტორის, დირექტორის მოადგილის, ხარისხის მართვის სამსხურის და კოლეჯის დეკანების შემადგენლობით შეიკრიბა კოლეჯის განვითარების ახალი სამოქმედო გეგმის  შესამუშავებლად – რომელზეც დაისახა კონკრეტული ღონისძიებები და ასევე დაზუტდა იმ პროგრამეის ჩამონათვალი, რომელასც კოლეჯი სამომავლოდ წარადგენს საავტორიზაციოდ    

ხარისხის მართვის სამსახურმა კოლეჯის მასწავლებელთა კორპუსისთვის ჩაატრა ტრენინგი მოდულების განხორციელების მეთოდების შესახებ

  კოლეჯის ხარისხის მართვის სამსახურმა ჩაატრა ტრენინგი მოდულების განხორციელების მეთოდების შესახებ იმ საგანმანათლებლო პროგრამის პედაგოგიური პერსონალისთვის, რომლებიც ჯერ არ არიან ჩართული მოდულური პროგრამების განხორციელებაში და ასევე გააცნო მათ კოლეჯში დანერგილი „ექთის თანაშემწის“ მოდულური პროგრამის განხორციელების უკვე არსებული შედეგები და მიღებული გამოცდილება;  

კოლეჯმა „არსმა“ დაიწყო მზადება საგანმანათლებლო პროგრამების საავტორიზაციოდ წარსადგენად

კოლეჯი 5 ფორმალურ პროგრამას წარადგენს საავტორიზაციოდ – მოდულური ფორმატით – 1.ბანკის მოლარე-ოპერატორი; 2.სადაზღვევო აგენტი; 3.პრაქტიკოსი ექთანი; 4.ფარმაცევტის თანაშემწე; 5.ექთნის თანაშემწე