მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

საზოგადოებრივი კოლეჯი “არსი” აცხადებს მიღებას 2018/2019 სასწავლო წლისთვის პროფესიულ პროგრამებზე

    1. პრაქტიკოსი ექთანი   2. ფარმაცევტის თანაშემწე    3. ექთნის თანაშემწე    4. სადაზღვევო აგენტი   პროგრამის  დასახელება პრაქტიკოსი ექთანი საფეხური მეხუთე პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 122 კრედიტი /არაქათულენოვანთათვის 152 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად სრული ზოგადი განათლება დოკუმენტების  მიღების  ვადა 05.06.2018- 12.10.2018 წარმოსადგენი დოკუმენტები 1.პირადი განცხადება. 2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი 3. ზოგადი  განათლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე. 4. 2ფერადი  ფოტოსურათი -3×4 კურსდამთავრებულის კარიერული შესაძლებლობები პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ა) ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში: ·          სტაციონარი ·         ამბულატორია ·         დიაგნოსტიკურიცენტრი ·         პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები ·         რეაბილიტაციის ცენტრები ·         ესთეტიკური ცენტრები ·         გადაუდებელი დახმარების ცენტრები ·         სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები ბ) სხვადასხვა ინსტიტუციაში: ·         ბინაზე მომსახურება/პატრონაჟი ·         პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა, მოხუცთა სახლები) ·         პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები ·         საგანმანათლებლო დაწესებულებები ·         სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ·         კვების ობიექტები   გ) ჯანდაცვის ორგანიზაციაში ·         ჯანდაცვის სამინისტრო   რა  დოკუმენტი  გაიცემა პროფესიული დიპლომი მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია პრაქტიკოსი ექთანის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სხვა  პირობები/კონტაქტი გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“ ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com   პროგრამის  დასახელება ფარმაცევტის თანაშემწე საფეხური მეოთხე პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 91 კრედიტი /არაქართულენოვანთათვის 121 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად სრული ზოგადი განათლება დოკუმენტების  მიღების  ვადა 05.06.2018- 12.10.2018 წარმოსადგენი დოკუმენტები 1.პირადი განცხადება. 2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი 3. ზოგადი  განათლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე. 4. 2 ფერადი  ფოტოსურათი -3×4 კურსდამთავრებულის კარიერული შესაძლებლობები პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს აფთიაქში,  ფარმაცევტულ ბაზაში,სამედიცინო და ფარმაცევტული ტექნიკის მაღაზიებში. რა  დოკუმენტი  გაიცემა პროფესიული დიპლომი მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია ფარმაცევტის თანაშემწის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სხვა  პირობები/კონტაქტი გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“ ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com   პროგრამის  დასახელება ექთნის თანაშემწე საფეხური მესამე პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 75 კრედიტი  /არაქართულენოვანთათვის 90 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად ზოგადი განათლების საბაზო  საფეხური დოკუმენტების  მიღების  ვადა 05.06.2018- 12.10.2018 წარმოსადგენი დოკუმენტები 1.პირადი (არასარულწლოვანი  პირის  შემთხვევაში) წარმომადგენლის  განცხადება. 2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი 3. ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე. 4. 2 ფერადი  ფოტოსურათი -3×4 კურსდამთავრებულის კარიერული შესაძლებლობები პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს შემდეგ დაწესებულებებსა და სოციალურ გარემოში: ·         სტაციონარი ·         რეაბილიტაციის ცენტრები ·         შინმოვლა ·         პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა და მოხუცთა სახლები) ·         სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები (ბაგა-ბაღი) ·         ჰოსპისი ·         თანმხლები პირი(მგზავრობა-მოგზაურობისას) რა  დოკუმენტი  გაიცემა პროფესიული დიპლომი მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია ექთნის თანაშემწის მე-3 საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია. სხვა  პირობები/კონტაქტი გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“ ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com   პროგრამის  დასახელება სადაზღვევო აგენტი საფეხური მეოთხე პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 87  კრედიტი  /არაქართულენოვანთათვის 117 კრედიტი/ მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად სრული ზოგადი განათლება დოკუმენტების  მიღების  ვადა 05.06.2018- 12.10.2018 წარმოსადგენი დოკუმენტები 1.პირადი განცხადება. 2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი 3. ზოგადი  განათლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე. 4. 2 ფერადი  ფოტოსურათი -3×4 კურსდამთავრებულის კარიერული შესაძლებლობები პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს სადაზღვევო, სადაზღვევო – საბროკერო, საკონსულტაციო ორგანიზაციებში ან იმუშაოს დამოუკიდებელ აგენტად. რა  დოკუმენტი  გაიცემა პროფესიული დიპლომი მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია სადაზღვევო აგენტის მეოთხე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია სხვა  პირობები/კონტაქტი გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“ ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com