მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

საზოგადოებრივი კოლეჯი “არსი” აცხადებს მიღებას 2017/2018 სასწავლი წლისთვის პროფესიულ პროგრამებზე

1. პრაქტიკოსი ექთანი  

2. ფარმაცევტის თანაშემწე   

3. ექთნის თანაშემწე   

4. სადაზღვევო აგენტი

პროგრამის  დასახელება პრაქტიკოსი ექთანი
საფეხური მეხუთე
პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 122 კრედიტი /არაქათულენოვანთათვის 152 კრედიტი/
მოთხოვნები  პროგრამაზე ჩასარიცხად სრული ზოგადი განათლება
დოკუმენტების  მიღების  ვადა 2017  წლის  21 ოქტომბერი
წარმოსადგენი დოკუმენტები 1.პირადი განცხადება. 2. პირადობის  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი 3. ზოგადი  განათლების  დამადასტურებელი  დოკუმენტის  ასლი  ან  განათლების  დამადასტურებელი  იმ  დოკუმენტის  ასლი,  რომლის  მიღება  შეუძლებელი  იქნებოდა  ზოგადი  განათლების  საბაზო  საფეხურის  დაძლევის  გარეშე. 4. 2ფერადი  ფოტოსურათი -3×4
კურსდამთავრებულის კარიერული შესაძლებლობები პროგრამის დასრულების შემდეგ პირს შეუძლია დასაქმდეს ა) ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში: ·          სტაციონარი ·         ამბულატორია ·         დიაგნოსტიკურიცენტრი ·         პირველადი ჯანდაცვის ობიექტები ·         რეაბილიტაციის ცენტრები ·         ესთეტიკური ცენტრები ·         გადაუდებელი დახმარების ცენტრები ·         სასწრაფო გადაუდებელი ცენტრები ბ) სხვადასხვა ინსტიტუციაში: ·         ბინაზე მომსახურება/პატრონაჟი ·         პანსიონატები (ბავშვთა, მიუსაფართა, მოხუცთა სახლები) ·         პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები ·         საგანმანათლებლო დაწესებულებები ·         სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებები ·         კვების ობიექტები   გ) ჯანდაცვის ორგანიზაციაში ·         ჯანდაცვის სამინისტრო  
რა  დოკუმენტი  გაიცემა        პროფესიული დიპლომი
მისანიჭებელი  კვალიფიკაცია პრაქტიკოსი ექთანის მეხუთე საფეხურის პროფესიული კვალიფიკაცია
სხვა  პირობები/კონტაქტი გადასახადის  ოდენობისა, გადახდის  პირობებისა  და  სხვა  დამატებითი  ინფორმაციისათვის  დაგვიკავშირდით:  რუსთავი, შარტავას  გამზ.#4  /ტელ: (0341) 228399 – კოლეჯი „არსი“ ელ.ფოსტა: collegearsi@yahoo.com
პროგრამის  დასახელება ფარმაცევტის თანაშემწე
საფეხური მეოთხე
პროგრამის  მოცულობა  და ხანგრძლივობა 91 კრედიტი /არაქართულენოვანთათვის 121 კრედიტი/