მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

25 აპრილს კოლეჯ “არსში” ჩატარდა შიდა საავტორო ტრენინგი

        25 აპრილს კოლეჯ “არსში” ჩატარდა შიდა საავტორო ტრენინგი თემაზე: – სააუდიტორიო – სალექციო პროცესის მართვა; ტრენინგის ორგანიზატორმა და ხელმძღვანელმა – საფინანსო მიმართულების დეკანმა – მაია თეთვაძემ მრავალი მნიშვნელოვანი პრობლემა დასვა და გადაჭრის საინტერესო მეთოდები შესთავაზა კოლეჯის ლექტორ/პედაგოგებს