პროგრამის დამატება

კოლეჯმა “არსმა” პროგრამის დამატების პროცედურის ფარგლებში ახალი საგანამანათლებლო პროგრამა – ფარმაცია / სააფთიაქო/ წარადგინა / 18.08.2020/

თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენა

კოლეჯმა “არსმა” თვითშეფასების წლიური აგარიში წარდაგინა, რომელიც ახალი საავტორიზაციო სტანდრეტების შესრულების პირობების დეტალურ სურათს ასახავს 5 კატეგორიის / სტანდარტის მიხედვით / 31.07.2020/