კოლეჯი „არსის“ ხარისხის მართვის სამსახურის შემაჯამებელი შეხვედერა

2020 წლის ბოლოს შედგა კოლეჯი „არსის“ ხარისხის მართვის სამსახურის შემაჯამებელი შეხვედრა; ონლაინ- შეხვერდაზე გაანალიზდა წლის მუშაობის შედეგები; ჩამოყალიბდა სამომავლო ხედვები; დაითქვა ახალი შეხვედრა ახალი სამომავლო ამოცანების დასახვისა და რეალიზების პირობების გასაანალიზებლად.  /26.12.2020/

10 პროფესიული პროგრამის ფარგლებში შეფასების ინსტრუმენტების პრეზენტირება

23.12.2020-ში  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ ჩატარდა 10 პროფესიული პროგრამის ფარგლებში შეფასების ინსტრუმენტების ონლიან-პრეზენტირება; ამ პროცესში კოლეჯის „არსის“  პროფესიულმა მასწავლებლებმა აქტიური მონაწილეობა მიიღეს; შემაჯამებელ პრეზენტაციას კოლეჯი „არსიც“ დაესწრო.

სტუდენტური ცხოვრების გამოწვევები პანდემიის პირობებში და სტუდენტთა უფლებები და მოვალეობები

კოლეჯი „არსის“ დირექციის ინიციატივით და ხელშეწყობით ჩატრადა კოლეჯი „არსის“ პროფესიულ სტუდენთა და დირექციას შორის საინფორმაციო-ანალიტიკური შეხვედრა სტუდენტური ცხოვრების გამოწვევების შესახებ პანდემიის პირობებში და ასევე  სტუდენტთა უფლებებისა და მოვალეობების საკითხების შესახებ ინფორმირება და მსჯელობა; სტუდენტებმა გამოთქვეს საკუთახრი ხედვები დისტანციური სწავლებისა და ურთიერთობის დადებითი და უარყოფითი საკითხების შესახებ; ასევე დირექციის მხრიდან მათ მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია სტუდენტთა უფლება-მოვალეობების […]