15 მარტიდან სასწავლო პროცესის აუდიტორიაში განახლება

საქართველოს გნათლების ,მეცნიერების,კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანების საფუძველზე პროფესიულ კოლეჯებში სასწავლო პროცესი აუდიტორიებში 15 მარტიდან აღდგება. სასწავლო პროცესის წარმართვის განრიგების შესახებ ინფორმაცია სასწავლო ჯგუფებს მიეწოდებათ ელექტრონული საკონტაქტო პლატფორმის საშუალებით

2021 წლის SWOT ანალიზი

კოლეჯმა “არსმა” ახალი 2021 წლის SWOT ანალიზის შედეგები მიიღო /იხ. SWOT ანალიზი /ნორმატ.დოკ/ /