2021 წლის SWOT ანალიზი

კოლეჯმა “არსმა” ახალი 2021 წლის SWOT ანალიზის შედეგები მიიღო /იხ. SWOT ანალიზი /ნორმატ.დოკ/ /