მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

სტუდენტური ცხოვრების გამოწვევები პანდემიის პირობებში და სტუდენტთა უფლებები და მოვალეობები

კოლეჯი „არსის“ დირექციის ინიციატივით და ხელშეწყობით ჩატრადა კოლეჯი „არსის“ პროფესიულ სტუდენთა და დირექციას შორის საინფორმაციო-ანალიტიკური შეხვედრა სტუდენტური ცხოვრების გამოწვევების შესახებ პანდემიის პირობებში და ასევე  სტუდენტთა უფლებებისა და მოვალეობების საკითხების შესახებ ინფორმირება და მსჯელობა; სტუდენტებმა გამოთქვეს საკუთახრი ხედვები დისტანციური სწავლებისა და ურთიერთობის დადებითი და უარყოფითი საკითხების შესახებ; ასევე დირექციის მხრიდან მათ მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია სტუდენტთა უფლება-მოვალეობების რეალიზების პირობების შესახებ;   /03.12.2020/