მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

მემორანდუმი საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციასთან

კოლეჯ „არსსა“ და „საქართველოს პროფესიული კონსულტირების ასოციაციას“ შორის გაფორმდა თანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავს: პროფორიენტაციის, კარიერული დაგეგმარების პროექტების ერთობლივ განხორციელებას; პროფესიული სტუდენტებისათვის და პერსონალისათვის ცოდნის, უნარების  ამაღლების უზრუნველყოფა  საგანმანათლებლო პროექტებში, ტრენინგებში, სასწავლო  პროგრამებში, საჯარო ლექციებში და  ვებინარებში, მათ შორის  სტაჟირების ხელშეწყობას; გამოცდილების გაზიარებასა   და პროფესიული უნარ-ჩვებების ჩამოყალიბების ხელშეწყობას;      წესდებით გათვალისწინებული  საქმიანობის შესაბამისად  ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას;