პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული სტუდენტების საყურადღებოდ!

პროფესიულ პროგრამებზე ჩარიცხული 1-ლი სასწავლო წლის პროფესიული სტუდენტებითვის სასწავლო პროცესი იწყება 8 ნოემბერს; სასწავლო განრიგების შესახებ ინფორმაცია მოგეწოდებათ პროგრამის ხელმძღვანელების მიერ; პანდემიური მდგომარეობის შესაბამისად პროცესი წარიმართება ძირითადად დისტანციურ, გარკვეულ შემთხვევაში კი ჰიბრიდულ რჟიმში;