აპლიკანტების საყურადღებოდ

მათ, ვინც საგნამანათლებლო პროგრამებზე დაწესებული ბარიერი გადალახა- 29-30 სექტემბერს გაქვთ შესაძლებლობა გააკეთოთ საბოლოო არჩევანი თქვენს გვერდზე vet.emis.ge/ აირჩიოთ სასურველი მხოლოდ ერთი პროგრამა/კოლეჯი “არსი” გისურვებთ წარმატებებს.

მოტივაციური გასაუბრება საფინანსო სერვისების პროფესიულ პროგრამაზე

კოლეჯი „არსის“ საფინანსო სერვისების პროფესიულ პროგრამაზე დარეგისტრირებული პირებისთვის მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 12 სექტემბერს; პირები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ დანიშნულ დროს გასაუბრებაზე გამოსვლას, აქვთ შესაძლებლობა 19 სექტემბრამდე მომართონ კოლეჯის ადმინისტრაციას დასაბუთებული მიზეზით, თუ რატომ ვერ გამოცხადდნენ გასაუბრებაზე და ითხოვონ დამატებითი თარიღის ჩანიშვნა შეფასების მისაღებად 

პროფესიული ტესტირება მე-5 დონის პროფესული პროგრამებისთვის

2022 წელს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხვისთვის ტესტირების ჩატარების თარიღები შემდეგნაირად განისაზღვრა: საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები (ქიმიის კომპონენტი და/ან ფიზიკის კომპონენტი და/ან ბიოლოგიის კომპონენტი) – 6 სექტემბერი წიგნიერება და რაოდენობრივი წიგნიერება – 7 სექტემბერი საბაზო ზოგადი უნარები 7 – 8 სექტემბერი შეგახსენებთ, რომ პროფესიული ტესტირების გავლა სავალდებულოა, შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვისა და სახელმწიფო დაფინანსების მოპოვების მიზნით. 2022 წელს […]