მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

მოტივაციური გასაუბრება საფინანსო სერვისების პროფესიულ პროგრამაზე

კოლეჯი „არსის“ საფინანსო სერვისების პროფესიულ პროგრამაზე დარეგისტრირებული პირებისთვის მოტივაციური გასაუბრება ჩატარდება 12 სექტემბერს; პირები, რომლებიც ვერ მოახერხებენ დანიშნულ დროს გასაუბრებაზე გამოსვლას, აქვთ შესაძლებლობა 19 სექტემბრამდე მომართონ კოლეჯის ადმინისტრაციას დასაბუთებული მიზეზით, თუ რატომ ვერ გამოცხადდნენ გასაუბრებაზე და ითხოვონ დამატებითი თარიღის ჩანიშვნა შეფასების მისაღებად