მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

მიღება „გერიატრიული ასისტენტის“  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

✅დაიწყო მიღება „გერიატრიული ასისტენტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

✅სარეგისტრაციო პერიოდი- 01.03.23 – 09.03.23

✅სწავლის დაწყების თარიღი- 13.03.2023

✅პირობები: სწავლის ხანგრძლოვობა- 7 კვირა

✅დაშვების წინაპირობა: სრული ზოგადი განათლება