მოგესალმებათ კოლეჯი "არსი"! კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება კოლეჯის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე

მიღება „სალაროს ოპერაციების განხორციელების“  პროფესიული მომზადების პროგრამაზე

კოლეჯი „არსი“ იწყებს ახალი პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელებას: „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“ 

✅პირობები: სწავლის ხანგრძლოვობა- 8 კვირა

✅დაშვების წინაპირობა:  საბაზო განათლება / მინიმალური ასაკი- 17 წელი

✅პროგრამის მიზნები – პროგრამის მიზანია კურსდამთავრებულმა შეძლოს სალაროს ოპერაციების განხორციელება – სალაროს გახსნის პროცედურების განსაზღვრა; სალაროს ნაშთის გამოყვანა’ სალარო დახურვისა და კონტროლის პროცედურების განხორციელება; სალაროს საბუთების შექმნა; ეროვნული და უცხოური ვალუტის მახასითებლების განსაზღვრა.

✅პროგრამის ათვისების შემდეგ გაიცემა სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერთიფიკატი

✅სარეგიატრციო პერიოდი- 30.03.23 – 20.04.23