ლიბერთი ბანკის ტრენინგ-ცენტრმა კოლეჯის სტუდენტებს უმასპინძლა

კოლეჯი”არსის” საფინანსო სერვისების სტუდენტებს პარტნიორმა ორგანიზაციამ- “ლიბერთი ბანკის” ტრენინგ-ცენტრმა უმასპინძლა; ბანკის ტრენენრმა საინტერესო აქტივობები შესთავაზა კოლეჯის სტუდენტებს, რასაც დიდი სიხალისით გაართვეს თავი მონაწილეებმა; ჩვენი პარტნიორი ბანკი “ლიბერთი ბანკი” მუდმივად ზრუნავს პარტნიორი კოლეჯის სტუდენტების აქტიური ჩართულობისთვის სამომავლო პროფესიის უკეთ დასაუფლებლად!