საზაფხულო არდადეგები

კოლეჯი “არსის” სასწავლო ჯგუფებისთვის 2023 წლის 04 სექტემბრამდე გამოცხადდა საზაფხულო არდადეგები

რეავტორიზაცია ახალი ვადით

2023 წლის 11 აგვისტოს პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტლებით კოლეჯ “არსს” 6 წლის ვადით გაუხანგრძლივდა ავტორიზაცია!